Šeimos teatras ,,Lino lėlės" pristato edukacinį projektą užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams ir bendruomenėms. (4 valandų edukaciniai užsiėmimai visiems norintiems lituanistinių mokyklų mokytojams ir bendruomenės nariams, spektaklis ir diskusijos su kūrybine komanda).

Šiame projekte integruojama edukacinė, meninė ir kultūrinė veikla, organizuojami mokymai, teatro „Lino lėlės“ spektaklis ir diskusija po jo.

Keturios valandos mokymų apima pasakos siužeto aktualizavimo, simbolių reikšmių, tautosakos daugiasluoksniškumo, meninių sprendimų ir jų emocinio paveikumo temas. Dalyviai išklauso pranešimą, gauna pasakų analizavimo užduotis, įtraukiami į teatrinius žaidimus. Diskusijoje po spektaklio vykta mokymų refleksija. Mokymų dalyviai įgyja žinių ir praktinės patirties, kuri neabejotinai vertinga diskuskutuojant apie meno poveikį jaunajai kartai, apie galimybes interpretuoti lietuviškų pasakų siužetus, dešifruojant metaforas, bei simbolius ir apmąstant tautinės tapatybės ženklų turinį.

Mokymai prasideda pranešimu: „Pasaka. Reikšmė, prasmė, aktualumas“ (Pranešimo autorius Linas Zubė – Klaipėdos universiteto docentas) .
Mokymų praktinę dalį veda šeimos teatro ,,Lino lėlės“ viena įkūrėjų, vadybininkė bei direktorė Vida Narveišytė. Turinti unikalios patirties, jungiančios teatrinę (Režisūros studijos KU ir įkurtas šeimos lėlių teatras „Lino lėlės“ ), pedagoginę(darbas daugiau nei 10 Lietuvos mokyklų ), bei psichologinę (Jaunimo linijos savanorė) veiklas ir šiuolaikinius inovatyvius ugdymo metodus. Ji jau keletą metų specializuojasi kaip kūrėjas-entrepreneris, pritaikydama meno teikiamas galimybes edukacijoje.

Po mokymų dalyviai pakviečiami į šeimos teatro "Lino lėlės" vieną iš spekaklių pasirinktinai, o po spektaklio vyksta diskusija.